بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز خسارت بیمه ایران، تنها از طریق گوشی تلفن همراه می توانید خسارت خود را به صورت آنلاین از بیمه ایران دریافت کنید.