انواع بیمه های مسئولیت و ضرورت آن

بیمه نامه مسئولیت مدني دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان
امروزه آسانسورها در ساختمان های تجاری و مسکونی، جزء تاسیسات اساسی به شمار می روند.
هرچند که تعمیر و نگهداری دوره ای آسانسورها از طرف مالکین انجام می شود اما بروز حوادث ناشی از سهل انگاری در نگهداری آنها سبب ورود صدمات جانی به استفاده کنندگان از آسانسور می گردد.
بیمه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران می نماید.
موضوع این بیمه نامه، عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار که براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات وارد به استفاده کنندگان را درمقابل حوادث ناشی از آسانسور واقع در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه را در صورت احـــراز مسئولیت بیمه گذار(توسط مراجع قضائی یا براساس نظر کارشناس بیمه گر)و با در نظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران نماید.

بیمه مسئولیت تور های مدنی

در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد.بیمه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود.

اهمیت خرید بیمه های مسئولیت

با توجه به گستردگي محدوده تحت پوشش بيمه مسئوليت مدني مي توان گفت به نوعي كليه اقشار جامعه اعم از كارفرمايان، پيمانكاران، مهندسين ناظر – طراح و محاسب، توليدكنندگان، پزشكان و پيراپزشكان، كليه مديران (مديران مراكز آموزشي، مديران مجموعه هاي ورزشي، مديران هتل هاي مسافرتي و مراكز اقامتي،‌ مديران مهدهاي كودك، مديران شهربازي و…)،متصديان حمل و نقل، شركت هاي نصب كننده آسانسور و … به اين بيمه نياز دارند.

 اين افراد مي توانند با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت وقوع حوادثي كه منشاء آن اعمال غيرعمدي همچون بي احتياطي، غفلت يا اشتباه شخص بطور مستقيم يا به دليل نظارت بر امور واگذار شده به افراد ديگر باشد، از طريق خريد بيمه نامه، مسئوليت خود را به بيمه گر منتقل كنند تا خسارت وارده به افراد زيان ديده توسط بيمه گر پرداخت شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

این بیمه‌ در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌باشند، در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی،(جانی و مالی) عرضه شده است.

بیمه مسئولیت  مهندسین ناظر

حادثه در کارهای ساختمانی امری است اجتناب ناپذیر و ممکن است در حین کار حادثه‌ای اتفاق بیافتد که خسارت جانی و مالی برای کارگران و یا سایر افراد ثالث به همراه داشته باشد و مسئولیت این حادثه ناشی از  کوتاهی و قصور مهندسین ناظر باشد. برای جبران چنین حوادثی، مهندسین ناظر می‌توانند از بیمه مسئولیت مهندسین ناظر (یا همان بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان) کمک بگیرند.

این بیمه نامه برای مهندسینی ارائه می‌شود که عضو سازمان نظام مهندسی بوده، پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضای شهرسازی از شهرداری داشته باشند. بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان برای سه دسته از مهندسین زیر ارائه می‌شود:

✅بیمه مهندسین ناظر

✅بیمه مهندسین طرح

✅بیمه مهندسین محاسب

هر فرد با توجه به تخصص ، درجه و پایه مهندس و متراژ سالیانه که  به تفکیک نوع تخصص، بر اساس متراژ سالیانه نظارت، متراژ سالیانه طراحی و متراژ سالیانه محاسبه و حق الزحمه دریافتی بابت هر متر مربع می‌توانند بیمه نامه خود را تهیه نمایند.

بیمه مسئولیت مهد کودک برای مدیران

موضوع این بیمه نامه برای جبران مسئولیت مدیر و کارکنان مهد کودک در برابر خسارات بدنی که خدای ناکرده ممکن است به کودکان تحت مراقبت و نگهداری در محل مهد کودک وارد شود، می‌باشد.
کودکان، نوزادان و شیرخواران تحت نگهداری در مهد کودک ممکن است در اثر اشتباه، خطا، غفلت و یا قصور مدیریت و یا مربیان و سایر کارکنان مهد کودک دچار آسیب بدنی شوند و در صورتی که توسط مراجع قضایی، مهد کودک مقصر شناخته شود با داشتن بیمه مسئولیت مهد کودک یا همان بیمه مسئولیت کارکنان مهد کودک می‌توانند تا سقف تعهدات درج شده در بیمه  نامه جبران خسارات وارد شده را از شرکت بیمه دریافت نمایند.