بیمه بدنه و تمام جزییات آن را بهتر بشناسید

بیمه بدنه خودرو

صدور و ثبت انواع بیمه بدنه

انواع خودرو های داخلی

شامل محصولات ایران خودرو و سایپا تا سقف قیمت 150 میلیون تومان

خودرو های وارداتی از کف قیمت 150 میلیون تومان به بالا

شرایط اقساطی

برای کسب اطلاع از شرایط اقساط کلیک کنید

صدور بیمه نامه

برای صدور بیمه بدنه این فرم را تکمیل کنید

تمدید یا انتقال

برای تمدید یا انتقال بیمه بدنه خود کلیک کنید