بیمه ایران اولین و قدیمی‌ترین شرکت بیمه در ایران است و در حال حاضر تنها بیمه دولتی است که در این صنعت فعالیت می‌کند. از تأسیس این شرکت بیشتر از 84 سال می‌گذرد و تاریخ آن را می‌توان تاریخ ملی شدن صنعت بیمه دانست.